Fiskeområden

Klicka på kartan för större bild.

Nuolajärvi

Nuolajärvi ligger lättillgängligt till inom Gällivare tätort. Utsättning av regnbågsöring sker i juni varje år med fiskepremiär på midsommarafton. Förutom regnbågar finns även öring och abborre i sjön. Det få vet är att det även finns ruda i sjön och vid elimineringsfiske av abborre har man fått rudor på ända upp till 2,8 kg i mjärde. Det finns gott om bryggor, eldstäder och spångar runt sjön. Några av bryggorna är även handikappanpassade.
Observera att det är ett särskilt fiskekort som gäller för fiske i Nuolajärvi.

Sikträsk, Sikträskbäcken, Vassaraträsk & Vassaraälven

Vattensystemet har ett naturligt bestånd av sik, gädda, abborre, harr och öring. Sikträsk är fiskvårdsområdets största sjö där viss stödplantering av öring sker varje höst.
Observera att fiskevårdsområdets fiskekort inte omfattar fiske i Ammasbäcken som rinner ner i Sikträsk samt Torrisbäcken som rinner ner i Vassaraträsket.

Harrträsk

Harrträsk är en sjö som ligger vid Dundrets fot och efter många år med kontinuerlig utsättning håller sjön nu ett riktigt fint bestånd av öring. Det finns också gott om sik och en del öringar har vuxit till sig och en del stora exemplar har fångats i sjön. Det finns även ett mindre bestånd av harr i sjön. Vid båthusen i västra änden av sjön finns möjlighet att sjösätta båt. Observera att fiske med ett spö per person gäller.

Suolasjöarna

Suolasjöarna är två små kallkällsjöar ovanför Sikträsk där det finns öring, harr, sik och även någon röding för den som har tur. I den första av sjöarna sker utplantering av öring. Det finns ingen bilväg fram till sjöarna utan det är knappt fyra kilometers promenad från Sikträskvägen.

Linaälven

Gällivare Fiskevårdsområde omfattar även fiske i Linaälven från bron vid Sarkasvaara ner till sammanflödet med Vassaraälven nedanför Stenbron. I älven finns harr, öring, abborre, sik och gädda. Det finns även lax i Linaälven men de flesta laxar vandrar inte så högt upp i älven.

Vuoskojärvi

En myrsjö som håller ett naturligt bestånd av abborre och gädda.

Kakkurijärvi, Romsijärvi, Nuonisjärvi, Lietikkajärvi

Vid Littikhed mellan E10an och flygfälten ligger några små tjärnar där det finns abborre och gädda.