sven

Fiskeregler

Fiskebestämmelser

Som fiskare är du skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller där du ska fiska. I de vatten som Gällivare Fiskevårdsområde upplåter för fiske gäller följande fiskebestämmelser:

 • Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: 35 cm för öring och harr samt 50 cm för lax. Fiskens längd mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
 • I Linaälven och Vassaraälven är det endast tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och dag i storleken 35-45 cm. All öring som är större eller mindre än detta mått ska ovillkorligen släppas tillbaka (enligt fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2004:37).
 • För att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet i alla strömmande vatten.
 • För att skydda öringen i samband med lek är fiske efter öring förbjudet i strömmande vatten mellan 1 september och 14 oktober. Öring som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.
 • För att skydda harren i samband med lek är fiske efter harr förbjudet mellan 15 april och 31 maj. Harr som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.
 • Fiske efter lax är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december. Lax som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek
 • För att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske i strömmande vatten och sel förbjudet i samtliga vattendrag.
 • Fiske med utter och därmed jämförligt redskap är förbjudet, och fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än 3 krokar är förbjudet.
 • Fiske i Nuolajärvi är tillåtet endast från land och is.
 • Endast ett spö per fiskare är tillåtet.
 • Delägarkortet ger rätt till nätfiske med max 5 nät. Nätförbud gäller i alla vatten där det planteras ut fisk dvs Nuolajärvi, Sikträsk, Harrträsk, Suolasjön samt i alla rinnande vatten.
 • Vid köp av delägarkorten skall fastighetsbeteckning anges.
 •  Maximalt fyra fiskar av arterna öring, röding och regnbåge får behållas per dygn och fiskare. (Alltså totalt fyra fiskar, exempelvis 1 öring, 1 röding och 2 regnbågar)