sven

Gällivare fiskevårdsområde

Gällivare fiskevårdsområde är en förening som består av markägare i Gällivare Kommun som gått samman och ger möjlighet för allmänheten att fiska i markägarnas sjöar och vattendrag.

Gällivare fiskevårdsområdes fiskekort omfattar sportfiske i många av vattendragen som ligger i närheten av Gällivare tätort. Exempel på sjöar och vattendrag som omfattas:

Nuolajärvi, Harrträsk, Vassaraträsk, Sikträsk, Sikträskbäcken, Suolasjöarna, Kakkurijärvi, Romsijärvi, Nuonisjärvi, Lietikkajärvi, Vuoskojärvi, Vassaraälven samt del av Linaälv. I flera av sjöarna sker utsättning av fisk varje år.

Enklast löser du fiskekort via iFiske, klicka på loggan här nedan för att läsa mer om detta, du kan också lösa fiskekort hos någon av våra återförsäljare.