Sportfiskeregler

FISKEBESTÄMMELSER

Som fiskare är du skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller där du ska fiska.

Bestämmelserna för när, var och hur du får fiska regleras av staten via Fiskelagen (1993:787), förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen SFS (1994:1716), Fiskeriverkets författningssamling (2004:37) och Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2013:8) samt därutöver av respektive fiskevattenförvaltare.

Fiskebestämmelserna gäller i:

Råneälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag.
Kalixälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag med Kaitumälven och sidovattendrag, Ängesån med sidovattendrag, Vettasjoki med sidovattendrag, Valtiojoki med sidovattendrag, Bönälven med sidovattendrag, Skrövån med sidovattendrag, Linaälv med sidovattendrag och Vassaraälven med sidovattendrag.

Minimimått
Art Minimimått
Lax 50 cm
Harr 35 cm
Öring 30-45 cm (Fönsteruttag)

(Öring understigande 30 cm och överstigande 45 cm skall återutsättas i vattendragen)

 

Fredningstider

Fiske med handredskap (Spö (spinn-, flugspö), pilk eller liknande)

  1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober
  1. Fiske efter lax är tillåtet i Råneälvens vattensystem, fr.o.m. den 19 juni t.o.m. den 31 augusti
  1. Fiske efter lax är tillåtet i Kalixälvssystemet med bivattendrag. Dock ej under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december
  1. Fiske efter Harr är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj

När fiske med handredskap är tillåtet får du fånga och behålla max 1 lax och 1 öring per fiskande och dygn.

Fiske med utter och därmed jämförligt redskap är förbjudet, och fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än 3 krokar är förbjudet.

 

Lokala fiskeregler

OBS! Utöver ovanstående har fiskerättsägarorganisationer möjlighet att införa ytterligare tillägg till ovanstående fiskeregler!

”Exempelvis ej tillåta fiske i vissa mindre vattendrag, ej tillåta fiske med mask och räka eller införa ett högre minimimått för någon art”.